Hakkımda

Mehmet Kodakoğlu, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2007 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlamıştır.

2017 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Usul-İcra ve İflas Hukuku) Anabilim dalında doktor ünvanını almıştır.2018 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul-İcra ve İflas Hukuku alanında dersler vermektedir.

Bilinen Yayınları

  • Medeni Usul Hukuku
  • Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale
  • Medeni Usul Hukuku (Pratik Çalışmalar)
  • İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık
  • Hukukun Temel Kavramları
  • İcra İflas Hukuku
  • İcra İflas Hukuku Sınavlara Hazırlık
  • Selçuk Hukuku Hukuk Söyleşileri 2

Kitaplar

medeni_usul_hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

Medeni Usul Hukuku

medeni_usul_hukuku_pratik_cozumler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

Medeni Usul Hukuku Pratik Çözümler

medeni_usul_hukukunda_asli_mudahale

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale

icre_iflas_hukuku_yargi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

İcra ve İflas Hukuku

icre_iflas_hukuku_mavi_yargi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

Medeni Usul Hukuku

Makaleler / Faaliyetler

Yüksek Lisans Tezi

FIDIC Standart Sözleşmelerine Göre Hazırlanan İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözümlenmesi
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Doktora Tezi

Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdarî Yargılama Hukukuna Uygulanması Bağlamında Aslî Müdahale Sorunu
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017/3, Sayı: 28, s. 1-32.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

İcra ve İflâs Hukukunda Takip Yolunun Değiştirilmesi
(İİK m. 43, II)”, (MİHDER, Yıl: 2020, Sayı: 45, s. 27-70).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

İcra ve İflâs Hukukunda İhale Bedelinin Nemalandırılması
(MİHDER, Yıl: 2021, Sayı: 49, s. ).


Eğitim Faaliyetleri

Türkiye Barolar Birliği meslek içi eğitimlerinde eğitmenlik

Eğitim Faaliyetleri

Türkiye Barolar Birliği baro eğitimlerinde eğitmenlik

Eğitim Faaliyetleri

Türkiye Barolar Birliği staj içi eğitimlerinde eğitmenlik