Hakkımda

parallax background
 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU Kimdir?
Kariyeri ve Hayatı

Özgeçmiş

Mehmet Kodakoğlu, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2007 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlamıştır.
2017 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Usul-İcra ve İflas Hukuku) Anabilim dalında doktor ünvanını almıştır.2018 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul-İcra ve İflas Hukuku alanında dersler vermektedir.

İngilizce

  • Okuma90%
  • Yazma90%
  • Konuşma90%

  Almanca

   • Okuma90%
   • Yazma90%
   • Konuşma70%

    

   Yürütülen Dersler

   • İcra ve İflâs Hukuku

   • Medeni Usul Hukuku

   • Tebligat Hukuku

   • Yargı Örgütü ve UYAP

   • Milletlerarası Tahkim


     

    Eğitim

    • 2003Lisans

     Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir
    • 2004Yüksek Lisans, Özel Hukuk

     Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
     “FIDIC Standart Sözleşmelerine Göre Hazırlanan İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözümlenmesi” Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
    • 2017Doktora, Özel Hukuk

     Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
     “Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
     

    Akademik Ünvanlar

    • 2005 - 2013Araştırma Görevlisi

     Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
    • 2013 - 2015Öğretim Görevlisi

     Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara
    • 2015-2017Öğretim Görevlisi

     Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gaziantep
    • 2018 - ...Doktor Öğretim Üyesi

     Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Konya

     

    Kitaplar

    medeni_usul_hukuku

    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

    Medeni Usul Hukuku

    medeni_usul_hukuku_pratik_cozumler

    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

    Medeni Usul Hukuku Pratik Çözümler

    medeni_usul_hukukunda_asli_mudahale

    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

    Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale

    icre_iflas_hukuku_yargi

    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

    İcra ve İflas Hukuku

    icre_iflas_hukuku_mavi_yargi

    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

    Medeni Usul Hukuku

    Tezler

    1Yüksek lisans Tezi
    “FIDIC Standart Sözleşmelerine Göre Hazırlanan İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözümlenmesi” Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
    2Doktora Tezi
    “Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

    Makaleler

    1MİHDER, Yıl: 2021
    KODAKOĞLU, M., “İcra ve İflâs Hukukunda İhale Bedelinin Nemalandırılması”, (MİHDER, Yıl: 2021, Sayı: 49, s. ).
    2MİHDER, Yıl: 2020
    KODAKOĞLU, M., “İcra ve İflâs Hukukunda Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43, II)”, (MİHDER, Yıl: 2020, Sayı: 45, s. 27-70).
    3MİHDER, Yıl: 2017
    TORAMAN, B./KODAOĞLU, M., Mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri, MİHDER, Sayı : 36, Yıl : 2017.
    4Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
    KODAKOĞLU, M., “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdarî Yargılama Hukukuna Uygulanması Bağlamında Aslî Müdahale Sorunu”, (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017/3, Sayı: 28, s. 1-32).

     

    Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

    1Medenî Usul Hukuku
    GÖRGÜN, Ş./BÖRÜ, L./ KODAKOĞLU, M., “Medenî Usul Hukuku”, Yetkin Yayınları, Ankara 2021.
    2Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale
    KODAKOĞLU, M., “Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale”, Legem Yayınları, Ankara 2017.
    3Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
    GÖRGÜN, Ş./BÖRÜ, L./ KODAKOĞLU, M., “Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar”, Yetkin Yayınları, Ankara 2021.
    4Hukukun Temel Kavramları
    GÖRGÜN, Ş./KODAKOĞLU, M., “Hukukun Temel Kavramları”, Yetkin Yayınları, Ankara 2008.