Yayınlar

Kitaplar

medeni_usul_hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

Medeni Usul Hukuku

medeni_usul_hukuku_pratik_cozumler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

Medeni Usul Hukuku Pratik Çözümler

medeni_usul_hukukunda_asli_mudahale

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale

icre_iflas_hukuku_yargi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

İcra ve İflas Hukuku

icre_iflas_hukuku_mavi_yargi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu

Medeni Usul Hukuku


Tezler

1Yüksek lisans Tezi
“FIDIC Standart Sözleşmelerine Göre Hazırlanan İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözümlenmesi” Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
2Doktora Tezi
“Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

Makaleler

1MİHDER, Yıl: 2021
KODAKOĞLU, M., “İcra ve İflâs Hukukunda İhale Bedelinin Nemalandırılması”, (MİHDER, Yıl: 2021, Sayı: 49, s. ).
2MİHDER, Yıl: 2020
KODAKOĞLU, M., “İcra ve İflâs Hukukunda Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43, II)”, (MİHDER, Yıl: 2020, Sayı: 45, s. 27-70).
3MİHDER, Yıl: 2017
TORAMAN, B./KODAOĞLU, M., Mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri, MİHDER, Sayı : 36, Yıl : 2017.
4Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
KODAKOĞLU, M., “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdarî Yargılama Hukukuna Uygulanması Bağlamında Aslî Müdahale Sorunu”, (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017/3, Sayı: 28, s. 1-32).

 

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1Medenî Usul Hukuku
GÖRGÜN, Ş./BÖRÜ, L./ KODAKOĞLU, M., “Medenî Usul Hukuku”, Yetkin Yayınları, Ankara 2021.
2Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale
KODAKOĞLU, M., “Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale”, Legem Yayınları, Ankara 2017.
3Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
GÖRGÜN, Ş./BÖRÜ, L./ KODAKOĞLU, M., “Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar”, Yetkin Yayınları, Ankara 2021.
4Hukukun Temel Kavramları
GÖRGÜN, Ş./KODAKOĞLU, M., “Hukukun Temel Kavramları”, Yetkin Yayınları, Ankara 2008.